Uncategorized

Nadszedł czas by zebrać wszystko w jednym miejscu

9 lipca 2011

This post has already been read 167 times!

Często pisze, pisze o książkach, pisze o podróżach, wszystkie te teksty rozrzucone są po najrozmaitszych blogach powstałych w impulsywnym zrywie tworzenia czegoś nowego. Pragnieniem moim jest mieć wszystko w jednym miejscu, stąd na ile to możliwe postaram się umiejscowić tu wszystkie teksty, rozrzucone po wszystkich krańcach wszechwładnego Internetu.

You Might Also Like